Prömiyer! andan daha kısa ⎮ Premiere! less than no time, 10.Ekim/October.2020, 20:30 @Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, İstanbul, TR

andan daha kısa / less than no time

İstanbul Şehir Tiyatroları Kerem Yılmazer Sahnesi, Üsküdar, İstanbul, 10.Ekim/October.2020, 20:30

Bilet için lütfen burayı tıklayın / For tickets please click here

Konsept, Koreografi & Performans  / Concept, Choreography & Performance Mustafa Kaplan, Filiz Sızanlı

Ses Tasarımı ve Uygulama  / Sound Design and Implementation Sair Sinan Kestelli, Enis Gümüş, Gökhan Deneç 

Özgün Müzik / Original Music Enis Gümüş

Işık Tasarımı / Light Design Utku Kara

Teşekkürler / Thanks to EMPAC (Experimental Media and Performing Arts Center) (USA), La Maison des Métallos (F), Tiyatro Medresesi (TR), İnci Furni

Prodüksiyon /Production Taldans 

Prodüksiyon Direktörü / Production Director Fırat Kuşçu

Süre / Duration 60 dk/min Tek perde / No Intermission

Taldans, matematiksel skorlar, diziler ve tekrarlar kullanarak gerçekleştirdiği koreografi araştırmalarını Serializm’in yerleşik malzeme ve formların dışına çıkan atonal yapısını ve kendine has dinamiklerini inceleyerek sürdürüyor.

Taldans’ın esin kaynağı olarak ele aldığı Serializm’in ton, ritim, tını gibi özelliklerini kullanarak oluşturduğu diziler; bedene ve harekete dair imgeleri nereye sürükleyebilir? Serializm’in müziğe, edebiyata, mimariye ve sanata yansıyan yaklaşımı koreografik bir yapıyı nasıl etkiler?

Yapıların sistematiği nasıl kurulur ve yaratım bu sürece nasıl katılır? Diziler ve seriler kullanarak bir disiplinden başka bir disipline nasıl geçilir? Danstan videoya, müzikten dansa geçişte bu dizilimler bir araç olabilir mi?

Taldans, yeni projesinde, seriler ve diziler aracılığıyla doğanın ve duyguların matematiğini anlamayı amaçlıyor. Doğada kendi akışında gerçekleşen seri ve dizileri kültürel ve kurgulanmış formlarla karşılaştırmayı hedefliyor.

Taldans’ approach to choreography researches using mathematical scores, sequences and repetitions continuing with deliberating the atonal structure which is beyond the existent forms and materials and the unique dynamics of Serialism.

Taldans examining the elements of Serialism such as tone, rhythm and timbre as a source of inspiration. How does these sequences manipulate the images related to body and movement? How does the approach of Serialism in music, literature, architecture and art influence the choreographic structure?

How does the systematic of patterns establish and how does the creation itself participate in this process? What are the possibilities of transition from one discipline to another discipline by using series and sequences? Can these sequences be an instrument of modulation from dance to video, from music to dance?

In this new project, Taldans experiments to understand the mathematics of nature and emotions with series and sequences; aiming to contrast the series and sequences in their own natural flow with cultural and theoretical forms. In this new project, Taldans experiments the mathematics of perception through series and sequences. They question the emergence, operation of series and the action of the body towards such processes.

Fotoğraflar/Photos: Sara Griffith (EMPAC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s