PODCAST – Audio Choreography: Walk // Audio Koreografi: Yürüyüş – 2021


Choreography // Koreografi
Filiz Sızanlı
Mustafa Kaplan

Voice // Ses
Eylül F. Akıncı (Eng)
Filiz Sızanlı (TR)

Dramaturgy // Dramaturji
Eylül F. Akıncı

Sound Design // Ses Tasarım
Sair Sinan Kestelli

Production Director // Prodüksiyon Direktörü
Fırat Kuşçu

Thanks to // Teşekkürler
Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği

This excursion to the body of the city is an invitation to a walk. This podcast is a participation of listening, questioning and allowing new ways of perceiving and re-experiencing the city that we live in from a different perspective by following the voice guidance. How the city’s obstacles, disturbances, noise and transformations affect our body, can we raise more awareness on these topics? This audio choreography is an alternative way to be together, to act even on an online platform. 
You will need a phone with internet connection, earphones to listen to the podcast and a city to walk.

Şehrin bedenine yapılacak bu gezi, bir yürüyüşe davettir. Bu podcast, sesli yönlendirmeyi takip ederek yaşadığımız şehri farklı bir perspektiften algılamanın ve yeniden deneyimlemenin yeni yollarına izin vererek, dinlemeye, sorgulamaya ve yeniden algılamaya dair bir iştiraktir. Şehrin engelleri, kargaşası, gürültüleri ve dönüşümleri vücudumuzu nasıl etkiliyor, bu konularda daha fazla farkındalık yaratabilir miyiz? Bu audio koreografi, çevrimiçi bir platformda bile birlikte olabilmenin, hareket edebilmenin alternatif bir yoludur. 
Katılım için internet bağlantısı olan bir telefona, podcasti dinlemek için kulaklıklara ve yürümek için bir şehre ihtiyacınız olacak.


Past Performances:
May 2021 // in Turkish, International Improvisation Dance Festival, Istanbul, Turkey
May 2021 // in English, BIPOD Festival – Architecture of a Ruined Body, Lyon, France