Dolap @Istanbul Modern, 08.10.2015 19:30

Dolap_IstanbulModern

Please scroll down for English

Taldans

8.Ekim.2015, Perşembe, 19:30

Taldans “Dolap” adlı oyunu, YAP İstanbul Modern için yeniden performe ediyor. “Bedenin mimari ile ilişkisi üzerinden kurgulanan oyun” iki dansçının yer aldığı bir düet gibi görünürken, oyunun merkezinde konumlandırılan buzdolabıyla aslında bir trioya dönüşüyor. Makinanın büyük hacmiyle olan ilişki, süreçte insanın değil de nesnenin belirleyici bir rol oynadığını fark ettiriyor. Oyun, YAP: Yeni Mimarlık Programı kapsamında ve PATTU’nun müze bahçesi için tasarladığı KATI OLAN HER ŞEY adlı alanda gerçekleşiyor.

“Başlangıçta prova ve sunum aşamaları arasındaki farkın sadece etkisini azaltmak değil, onu tamamen yok etmek üstüne çalışıyorduk. Her prova, eser (eserin herhangi bir sunumundan biri) olabilirdi. Ya da her sunum farklı olasılıkların bir provasıydı. Bu şekilde, bir eserin her zamana ve her mekâna uyum sağlama sorununa meydan okuyabilecek bir formül bulmaya çalıştık. ‘Dolap’, sabit bir forma ya da önceden belirlenmiş bir sona sahip değildir ve bizim bu soruna yaptığımız bir çözüm önerisidir.”

Kavramsal Çerçeve & Yönetim: Mustafa Kaplan
Koreografi: Filiz Sızanlı, Mustafa Kaplan, Ömer Uysal
Performans: Filiz Sızanlı, Mustafa Kaplan
Kostüm: Petra
Süre: 40 dk.
Etkinlik ücretsizdir

 

8.October.2015, Thursday, 19:30

Taldans performs their play “Dolap” for YAP Istanbul Modern. Constructed on the relationship between body and architecture, the play at first seems to be a duet performed by two dancers, but with a refrigerator taking the center of the stage, it effectively turns into a trio. The struggle with the imposing bulk of the machine makes us realize that it is the object rather than the human being that plays a determining role in the process. The play takes place in the site-specific installation ALL THAT IS SOLID designed by PATTU for the museum’s courtyard within the scope of the YAP Istanbul Modern: Young Architects Program.

“At first we were working on a way to entirely eliminate the difference between rehearsal and performance rather than merely trying to reduce the effect of this difference. Every rehearsal could be the piece itself (or any one of its performances). Or, every performance was a rehearsal of other possibilities. Thus, we tried to figure out a way to challenge the problem of creating a work that can be adapted to any time and space. ‘Dolap’ does not have a fixed form or a predetermined ending. It is a solution we propose to this problem.”

Concept & Direction: Mustafa Kaplan
Choreography: Filiz Sızanlı, Mustafa Kaplan, Ömer Uysal
Performance: Filiz Sızanlı, Mustafa Kaplan
Costume: Petra
Duration: 40 min.
Free of charge

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s