less than no time/andan daha kısa, online/çevrimiçi @24. Istanbul Theater Festival, 14.November/Kasım-28.December/Aralık/.2020

  • Concept, Choreography & Performance // Konsept, Koreografi ve Performans: Mustafa Kaplan, Filiz Sızanlı
  • Sound Design & Implementation // Ses Tasarımı ve Uygulama: Sair Sinan Kestelli, Enis Gümüş, Gökhan Deneç
  • Original Music // Özgün Müzik: Enis Gümüş
  • Light Design // Işık Tasarımı: Utku Kara
  • Production // Prodüksiyon: Taldans
  • Production Director // Prodüksiyon Direktörü: Fırat Kuşçu

Thanks to // Teşekkürler EMPAC (Experimental Media and Performing Arts Center, USA), La Maison des Métallos (F), Tiyatro Medresesi (TR), İnci Furni, Sima Can Kaplan, Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği

For tickets and information please click here

Contemporary dance duo Taldans continues to work on sound, rhythm and motion in their new production examining the dynamics of the music technique and theory Serialism. This time, the duo, who prepare their choreography by using mathematical scores, sets and loops, direct their questions to their source of inspiration; Serialism: where can series created by Serialism’s use of features such as tone, rhythm, timbre lead images of the body and movement? How would Serialism’s approach, having previously been reflected in music, literature, architecture and art, affect a choreographic structure? How is the system of structures built and how can creativity enter this process? How to move from one discipline to another using series and sets? Can these series be used when transitioning from dance to video, from music to dance? In this new project, Taldans explores the mathematics of nature and emotions through series and sets and aims to reflect this exploration on the stage.

Çağdaş dans ikilisi Taldans, ses, ritim ve hareket eksenli çalışmalarını; müzikteki Serializm akımının özgün dinamiklerini inceledikleri yeni eserlerinde sürdürüyor. Koreografilerini matematiksel skorlar, diziler ve tekrarlar kullanarak gerçekleştiren ikili; sorularını bu kez, esin kaynağı olarak ele aldıkları serializme yöneltiyor: serializmin ton, ritim, tını gibi özelliklerini kullanarak oluşturduğu diziler, bedene ve harekete dair imgeleri nereye sürükleyebilir? Serializmin müziğe, edebiyata, mimariye ve sanata yansıyan yaklaşımı koreografik bir yapıyı nasıl etkiler? Yapıların sistematiği nasıl kurulur ve yaratım bu sürece nasıl katılır? Diziler ve seriler kullanarak bir disiplinden başka bir disipline nasıl geçilir? Danstan videoya, müzikten dansa geçişte bu dizilimler bir araç olabilir mi? Taldans yeni projesinde, seriler ve diziler aracılığıyla doğanın ve duyguların matematiğini araştırıyor ve sahneye yansıtmayı hedefliyor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s