ACILEN HAREKET ETMEM GEREK / TALDANS

Mustafa Kaplan, Filiz Sizanli ve Vania Rovisco 

herkesi baska bir beden deneyimi için Taksim Gezi Parkı’na davet ediyor.

Tarih: 8 Haziran, Cumartesi

Saat: 11:00 / 15:00 / 17:00

Buluşma yeri: Mutfak (UNICEF) önü (haritada 3 numaralı yer)

Performans, Nicolas Couturier, Dominique Jégou, Mustafa Kaplan, Alain Michard ve Mathias Poisson’ın birlikte yarattığı “Vous êtes ici” adlı çalışmadan esinlenmiştir. 

I NEED TO MOVE URGENTLY / TALDANS

Mustafa Kaplan, Filiz Sizanli and Vania Rovisco

invite everyone to Taksim Gezi Park for a different experience of body.

Date: Saturday, June 8th

Time: 11:00 / 15:00 / 17:00

Meeting point: in front of Kitchen (Unicef) (shown as no 3 on the map)

The performance is inspired from “Vous êtes ici” created by Nicolas Couturier, Dominique Jégou, Mustafa Kaplan, Alain Michard and Mathias Poisson.